Jiří Valeš

Jiří Valeš je český malíř nočních městských vedut.V této mystice nočních měst našel svou formu seberealizace, která jej odlišuje od jiných a dává mu možnost vyjádřit, co vidí a co cítí. Jeho tvorba není poplatná uměleckým módním trendům. Je svým pojetím ojedinělá, především ale vypovídá o profesionálním zvládnutí zvolené malířské techniky a schopnosti i zdánlivě všední motiv vnímat jinak než většina z nás. Jeho realismus, naprostá srozumitelnost, detailní pojetí, střídmost při volbě barev, jsou právě těmi prvky, které osobitou a neotřelou formou zachovávají krásu historie.

Litomyšl - Toulovcovo náměstí

Litomyšl - Toulovcovo náměstí

6700 Kč
40x30 cm

Litomyšlský zámek

Litomyšlský zámek

11900 Kč
50x50 cm