Václav Macháň

Václav Macháň (* 1921 v Malé Čermné nad Orlicí). 

Reálné gymnázium studoval v Kostelci nad Orlicí, soukromá studia malířství u prof. Fišárka. Věnuje se především krajinomalbě, pro níž nachází inspiraci hlavně v podhůří Orlických hor. V obrazech komponuje osobitě stylizované krajinné, rostlinné a architektonické prvky, do svých obrazů začleňuje také figury. Dalším námětem jeho obrazů je zátiší.