Ludmila Jandová

Akademická malířka Ludmila Jandová se narodila v roce 1938 v Osíku u Litomyšle. Zemřela v roce 2008 tamtéž. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a později na Akademii výtvarných umění u profesorů Vladimíra Silovského a Vojtěcha Tittelbacha. Známá je především svými grafickými díly a knižními ilustracemi.

Její doménou se staly volné grafické listy zhotovené hlubotiskovou technikou (lept a suchá jehla), ale také linoryty. Specializovala se především na přírodní a církevní témata.