O galerii

Galerie de Lara vznikla v roce 1990 z iniciativy Pavly a Mirka Brýdlových jako první soukromá galerie v Litomyšli. Její jméno odkazuje k litomyšlské historii - španělské šlechtičně Marii Manrique de Lara, manželce Vratislava z Pernštejna, majitele litomyšlského panství a stavitele chlouby Litomyšle – renesančního zámku.

První dva roky galerie sídlila na náměstí v čp.126 – dnes zde najdeme knihkupectví Paseka a optiku. Jedna ze dvou místností sloužila v této době jako výstavní síň. V roce 1992 se galerie přestěhovala do skromnějších prostorů do domu čp.137 na dolní konec litomyšlského náměstí a slouží v současné době především jako prodejní galerie.

V roce 2000 se spolumajitelkou a následně majitelkou galerie stala moje maminka Marie Zoubková. V létě 2018 jsem převzala od předchodzích pronajímatelů galerii zpět do rodiny a vedu ji spolu se svým mužem.

Hlavním zaměřením galerie je prodej grafiky, obrazů a plastiky, ale také keramiky, skla, šperků a užitého umění. Lze zde například zakoupit díla Adolfa Borna, Ivy Hüttnerové, Václava Macháně, Jiřího Suchého, Daniely Benešové, Karla Beneše, Jana Svobody, Jiřího Valeše, Tomáše Bíma a dalších jak pražských, tak regionálních autorů.

Eva Zoubková